Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Financieel hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
          

       

Hoogte kinderbijslag - I
      
Aan de hand van een tabel kan je de hoogte van de te ontvangen kinderbijslag bepalen. Kijk of je in tabel A, B of C valt. Hieronder staat tabel A.
       
Tabel A - Kinderen geboren vr 2 oktober 1994 *
      

     

Leeftijd in jaren - Bedragen in guldens   
 
     
0 t/m  5 jaar   6 t/m 11 en
18 t/m 24 jaar
12 t/m 17 jaar
Aantal
kinderen:
     

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10

350,04
395,39
410,51
443,74
463,67
476,97
486,46
503,87
517,41
528,23
500,05
564,84
586,44
633,91
662,39
681,38
694,94
719,81
739,15
754,62
650,07
734,29
762,37
824,08
861,11
885,79
903,42
935,75
960,90
981,01
  
 

* Let op: is een kind na 1 oktober 1994; zes, twaalf of achttien jaar geworden, dan is tabel B van toepassing.

     
Cijfers verkregen van de Sociale Verzekeringsbank


     
hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
     
      

< Terug naar
Kinderbijslag Inhoud


Kinderbijslag Tabellen:


Tabel A Kinderen geboren voor 2-10-94


Tabel B Geboren  voor 1-1-95 en na
1-10-94


Tabel C Kinderen geboren op of na 1-1-95


Ouders hebben beide recht op kinderbijslag

Aanvragen kinderbijslag

  
 

 

 

 

 

     


copyright 2000 - 2006 Babypret.net. Alle rechten voorbehouden.
 Deze internetsite geeft algemene informatie en heeft slechts een educatieve functie. Babypret.net kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele handelingen die voortvloeien uit het lezen van materiaal op deze site. Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid off over de gezondheid van uw kind altijd een huisarts of een relevante medische specialist.
e-mail: redactie@babypret.net