Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Bevallen hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
          

       

Herstelperiode na een keizersnedenbevalling
 
Ondanks dat de buikoperatie in totaal gemiddeld drie kwartier in beslag neemt, is de herstelperiode van de bevalling met een keizersnee velen malen langer.

Vlak na de operatie voel je je ziek en zwak. De dagen daarna heb je hard nodig om weer een beetje op krachten te komen. Tot op heden was het heel gebruikelijk dat je vier tot zeven dagen na de bevalling nog in het ziekenhuis verbleef om enigszins bij te komen. Daar komt langzaam verandering in. Het Flevoziekenhuis in Almere heeft het project 'vervroegd ontslag na keizersnede' op gang gebracht. Hetgeen nu door steeds meer ziekenhuizen wordt nagevolgd. Door dit project is het inmiddels mogelijk om 48 uur na de keizersnede te kiezen voor vervroegd ontslag. Hierbij wordt je thuis opgevangen door veelal kraamverzorgenden die zijn bijgeschoold in het begeleiden van vrouwen die een bevalling met een keizersnee hebben ondergaan.

De eerste dagen na de operatie heb je last van de hechtingen en van jouw buik. Na de operatie zal je nog weinig mogen eten. Jouw darmen zullen geleidelijk aan het werk gezet moeten worden. De eerste weken na de operatie voel je je snel moe en kan je thuis extra hulp gebruiken.


  
hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
      

< Terug naar Keizersnee Inhoud


De lidtekens

Redenen
voor een keizersnee


Lukt borstvoeding nog wel?

Keizersnee
& risico's

Keizersnee en wederom zwanger

Het verloop van een natuurlijke bevalling
 

 

 

 

 

 


copyright 2000 - 2006 Babypret.net. Alle rechten voorbehouden.
 Deze internetsite geeft algemene informatie en heeft slechts een educatieve functie. Babypret.net kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele handelingen die voortvloeien uit het lezen van materiaal op deze site. Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid off over de gezondheid van uw kind altijd een huisarts of een relevante medische specialist.
e-mail: redactie@babypret.net