Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Bevallen hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
          

       

Het verloop van keizersnedenbevalling
 
Als je vooraf weet dat je een bevalling met keizersnee zal hebben, heb je als voordeel dat je precies weet wanneer je van je baby bevalt. Ook kan je jezelf op de operatie voorbereiden.

Net als voor ieder andere operatie wordt je verdooft. Vroeger was het gebruikelijk om de aanstaande moeder een complete verdoving te geven. De bevalling werd dan onder volledige narcose uitgevoerd. Wanneer je uit de narcose kwam, lag de baby al in de couveuse.
Tegenwoordig wordt gekozen om de bevalling onder plaatselijke verdoving te laten plaatsvinden. Je krijgt dan een zogenoemde ‘ruggenprik’. Alleen het onderdeel van je lichaam wordt dan verdooft.
Een plaatselijke verdoving heeft vele voordelen. Een voordeel is dat je de geboorte van je baby bewust mee kan maken. Daarnaast kan je partner, in bijpassende operatiekleding, bij deze bevalling aanwezig zijn. Verder is het risico voor je baby een stuk kleiner. Ook voel je je na de bevalling een stuk minder ziek.

Een bevalling onder volledige narcose wordt tegenwoordig nog wel uitgevoerd als een ruggenprik niet gegeven kan worden. Dit is het vaak het geval bij spoed operaties. De baby moet zo snel geboren worden dat er geen tijd meer is om een ruggenprik te geven. Ook kan om medische reden van een ruggenprik afgezien worden.
Na de bevalling zal je nog een tijdje in het ziekenhuis moeten blijven.  
hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
      

< Terug naar Keizersnee InhoudDe risico's
bij een keizersneden- bevalling

Medische redenen

Keizersneden- bevalling &
het herstel

De lidtekens van een keizersnee

Lukt borstvoeding nog wel?

Keizersnee en wederom zwanger