Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Financieel hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
          

       

Hoogte kinderbijslag - III
      
Aan de hand van een tabel kan je de hoogte van de te ontvangen kinderbijslag bepalen. Kijk of je in tabel A, B of C valt. Hieronder staat tabel C.
      
Tabel C - Kinderen geboren op of na 1 januari 1995
     

     

Leeftijd in jaren - Bedragen in guldens   
 
     
0 t/m  5 jaar   6 t/m 11 en
18 t/m 24 jaar
12 t/m 17 jaar
Aantal
kinderen:

  1 - 10 

350,04 425,04 500,05
  
  
      
Cijfers verkregen van de Sociale Verzekeringsbank


     
hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
     
      

< Terug naar
Kinderbijslag Inhoud


Kinderbijslag Tabellen:

Tabel A
Kinderen geboren voor 2-10-94

Tabel B
Geboren voor 1-1-95 en na
1-10-94

Tabel C
Geboren op
of na 1-1-95

Recht op kinderbijslag

Aanvragen kinderbijslag

  

 

 

 

 

     


copyright 2000 - 2006 Babypret.net. Alle rechten voorbehouden.
 Deze internetsite geeft algemene informatie en heeft slechts een educatieve functie. Babypret.net kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele handelingen die voortvloeien uit het lezen van materiaal op deze site. Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid off over de gezondheid van uw kind altijd een huisarts of een relevante medische specialist.
e-mail: redactie@babypret.net