Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Financieel hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
          

       

Particuliere kinderopvang
 
Als je geen kinderopvang via de werkgever kan regelen en je niet in aanmerking komt voor een gesubsidieerde kinderopvangplek, zal je zelf voor opvang van jouw kind moeten zorgen. Je bent dan aangewezen op een particuliere kinderopvang.
De kosten voor deze vorm van kinderopvang zijn geheel voor eigen rekening. Je hebt de mogelijkheid om de kosten van kinderopvang af te trekken van de belastingen, als de kosten boven een bepaalde drempel komen. Echter, in de praktijk trekt bijna niemand particuliere kinderopvangkosten van de belasting af. Eventuele belastingaftrek valt namelijk onder de post 'Buitengewone lasten'. De drempel van deze post is zo hoog dat maar weinig mensen de drempel bereiken. Belastingtechnisch valt er dus weinig voordeel te behalen aan particuliere kinderopvang.

De kosten van particuliere kinderopvang hangen af van het aantal dagen dat je opvang nodig hebt. Daar ieder kinderverblijf zijn eigen prijs stelt, kunnen prijzen nogal verschillen. Bij verschillende mensen informatie inwinnen is aan te raden.

Het kabinet wil kinderopvang bij gastouders stimuleren. Als je jouw kind wil laten opvangen door een gastoudergezin, ben je niet verplicht loonbelasting en sociale premies af te dragen over het bedrag dat je aan het gastoudergezin betaalt. Dit geldt alleen als de gastouders helemaal vrij zijn in de uitvoering van hun opvangwerk en rechtstreeks door jou betaald worden. Het gastoudergezin moet in principe wel zelf   inkomstenbelasting betalen over de van jou ontvangen vergoeding.

  
hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
      

< Terug naar Kinderopvang kosten Inhoud

 

Overzicht gemiddelde kinderopvang- prijzen voor
het jaar 2000


  
Kinderopvang via werkgever

 
Gesubsidieerde kinderopvang


Ouderbijdrage
tabellenTips bij het kiezen van een geschikte kinderopvang


Nuttige adressen
      

 

 

 

 

 


copyright 2000 - 2006 Babypret.net. Alle rechten voorbehouden.
 Deze internetsite geeft algemene informatie en heeft slechts een educatieve functie. Babypret.net kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele handelingen die voortvloeien uit het lezen van materiaal op deze site. Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid off over de gezondheid van uw kind altijd een huisarts of een relevante medische specialist.
e-mail: redactie@babypret.net