Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Financieel hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
          

       

Kinderopvang via de werkgever
 
Kinderopvang is tegenwoordig een secundaire arbeidsvoorwaarde waar veel werknemers waarde aan hechten en wordt steeds vaker in de CAO opgenomen. Niet jijzelf maar de werkgever regelt de kinderopvang. De werkgever huurt bij een kinderdagverblijf een plaats in voor jouw kind.
Het kinderdagverblijf stuurt niet jou, maar jouw werkgever de rekening voor het opvangen van jouw kind. De meeste werkgevers laten hun werk- nemers bijdragen in de kosten van de kinderopvang middels een ouderbijdrage. Meestal worden hierbij de VWS-tabellen (zie hiernaast) voor ouderbijdrage gehanteerd. Op basis van deze tabellen betalen ouders op basis van hun netto gezinsinkomen een vaste bijdrage per maand.

Als de werkgever voor kinderopvang zorgt, moet daarvoor een bedrag bij jouw eigen inkomen worden opgeteld. Deze fiscale bijtelling geldt per opvang-uur. De hoogte van de bijtelling hangt af van de hoogte van het inkomen.

Het bedrijf wordt door middel van fiscale voorzieningen in de gelegenheid gesteld een deel van de kinderopvangkosten op de overheid te verhalen.

  
hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
      

< Terug Kinderopvang kosten Inhoud

 

VWS-tabellen ouderbijdrage
  

Particuliere kinderopvang


Gesubsidieerde kinderopvang


Gemiddelde kosten kinderopvang 2000


Vormen van kinderopvang
 

 

 

 

 

 


copyright 2000 - 2006 Babypret.net. Alle rechten voorbehouden.
 Deze internetsite geeft algemene informatie en heeft slechts een educatieve functie. Babypret.net kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele handelingen die voortvloeien uit het lezen van materiaal op deze site. Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid off over de gezondheid van uw kind altijd een huisarts of een relevante medische specialist.
e-mail: redactie@babypret.net