Home

hoekjer.gif (85 bytes) hoekjebl.gif (83 bytes) hoekjeb.gif (85 bytes) hoekjel.gif (823 bytes) Financieel hoekjer.gif (85 bytes)

HOME

  

preto.gif (555 bytes)
 
          

       

Gesubsidieerde kinderopvang
 
Het is mogelijk om voor gesubsidieerde kinderopvang in aanmerking te komen. Dit geldt zowel voor gewone opvang of opvang bij jouw werkgever. Voor het laatste is wel de medewerking van de werkgever vereist. Om in aanmerking te komen voor een gesubsidieerde kinderopvangplaats dien je aan een aantal eisen te voldoen die door gemeenten worden opgesteld. Zo kan bijvoorbeeld de woonlocatie of het inkomen een bepalende factor zijn. Let wel, de wachtlijst voor een gesubsidieerde opvangplaats.
Voor een gesubsidieerde kinderopvangplaats hoef je niet de volledige prijs te betalen. Er wordt zogenoemd een ouderbijdrage in de kosten gevraagd. De bijdrage van de ouders is afhankelijk van de hoogte van hun inkomen en is meestal niet aftrekbaar voor de belasting. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt een adviestabel uit voor de ouderbijdrage.

De tabel wordt door de meeste bedrijven en instellingen, waaronder gemeenten, gehanteerd. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van kinderopvang, namelijk hele dagopvang, halve dagopvang en buitenschoolse en naschoolse opvang. Hoe hoger het netto inkomen van de ouders is, des te meer moet de ouder(s) bijdragen in de kosten van de kinderopvang. De ouderbijdrage wordt op maandbasis berekend. Het aantal dagen opvang per week speelt ook mee.

Als de kosten van kinderopvang hoger is dan de VWS-ouderbijdrage dan kan je de kosten wel aftrekken van de belasting. De belastingdienst heeft daarvoor een drempel opgenomen. Kosten die boven de drempel komen worden aftrekbaar. Ook zelfstandige ondernemers die voor zichzelf kosten voor kinderopvang maken kunnen deze kosten aftrekken.
De tabel wordt jaarlijks geïndexeerd. Rond december wordt deze verspreid door de overheid onder de betreffende instanties.
  
hoekjel.gif (823 bytes) hoekjer.gif (85 bytes)
      

< Terug Kinderopvang kosten Inhoud

 
VWS- Adviestabellen ouderbijdrage


Kinderopvang via de werkgever
 
 
Overzicht gemiddelde kinderopvang prijzen voor het jaar 2000


Particuliere kinderopvang


Vormen van kinderopvang


Tips bij het kiezen van geschikte kinderopvang


Kinderopvang
  

 

 

 

 

 


copyright © 2000 - 2006 Babypret.net. Alle rechten voorbehouden.
 Deze internetsite geeft algemene informatie en heeft slechts een educatieve functie. Babypret.net kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor eventuele handelingen die voortvloeien uit het lezen van materiaal op deze site. Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid off over de gezondheid van uw kind altijd een huisarts of een relevante medische specialist.
e-mail: redactie@babypret.net